Folie paroizolacyjne

Ilość znalezionych towarów: 30

Folie paroizolacyjne stanowią barierę izolacyjną dla pary wodnej znajdującej się w środku budynku. Chronią one przed zjawiskiem skraplania się pary wodnej z wewnątrz budynku podczas zetknięcia się elementem o odpowiednio niższej temperaturze (czyli zmiana stanu lotnego w stan ciekły). Punkt w którym następuje taka zmiana, nazywamy punktem rosy.

Folie paroizolacyjne chronią przed powstawaniem pleśni, grzybów, a także gniciem konstrukcji drewnianej. Najbardziej znaną funkcją tych folii jest zapobieganie zawilgoceniu materiału izolacyjnego.

Wraz z współpracującymi z nami fachowcami zwracamy uwagę na bardzo ważne zagadnienie - folie paroizolacyjne muszą być bezwzględnie sklejone na zakładkach i łączeniach z murem a wszelkie przejścia muszą być dokładnie uszczelnione. Tylko wtedy folie spełniają swoją podstawową funkcję - budują szczelną barierę dla pary wodnej.

Doładowuje produkty
    pixel