Haftry

Ilość znalezionych towarów: 3

Haftry, zaczepy mocujące.

Haftry to specjalne uchwyty, zwane też żabkami lub łapkami, służące do mocowania blach płaskich do poszycia dachu. Haftry przesuwne (dylatacyjne) umożliwiają przesuwanie się blach względem podłoża, bez tego w pokryciu powstawałyby naprężenia powodujące deformację arkuszy, a wskutek tego - rozszczelnianie się, a nawet odrywanie pokrycia. Haftry stałe uniemożliwiają ruch wzdłużny blachy na rąbek.

Każde pokrycie dachu będzie miało obszar stałego zamocowania, o długości około 2 m od kalenicy w dół wraz ze spadkiem, gdzie należy zastosować haftry stałe, na pozostałych fragmentach połaciach stosuje się haftry dylatacyjne.

Doładowuje produkty
    pixel