Porady praktyczne. Wszystko o sile wiatru

2018-09-26
Porady praktyczne. Wszystko o sile wiatru

Mocowanie mechaniczne dachówek do połaci dachu

Mocowanie dachówek spinkami i gąsiorów klamrami jest rozwiązaniem zalecanym ze względu na siły ssące wiatru występujące w obszarze dachu.

Na stan dnia 31.08.2011 brakuje unormowań prawnych określających zasady mocowań dachówek do połaci dachu. Polegać można na ogólnie przyjętych zasadach sztuki dekarskiej.
Wykorzystując polską normę PN-EN 1991-1-4 można określić podział kraju na strefy obciążenia konstrukcji budynków przez wiatr.

Zalecamy, w zależności od strefy:

  • mocowanie co czwartej dachówki w strefie 1
  • mocowanie co trzeciej dachówki w strefie 2
  • mocowanie co drugiej dachówki w strefie 3

z następującymi wyjątkami:

  • dla połaci o kącie nachylenia większym niż 55° należy mocować każdą dachówkę
  • zawsze mocujemy wszystkie dachówki szczególnie narażone na siły wiatru: skrajne. kalenicowe, okapowe, wokół przejść dachowych (okna i kominy) oraz w koszach.
Pokaż więcej wpisów z Wrzesień 2018
pixel