Zgłoszenia reklamacyjne

Jak zgłosić reklamację z tytułu gwarancji?

Towary z gwarancją producenta mogą Państwo reklamować na dwa sposoby, bezpośrednio u gwaranta lub za pośrednictwem naszej firmy. Gwarancja producenta obejmuje wady produktu powstałe przez zastosowanie wadliwych materiałów, błędów produkcyjnych i konstrukcyjnych. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określa karta gwarancyjna dostępna w naszym sklepie lub na stronie producenta.Podstawą do gwarancji jest dowód zakupu oraz ważna karta gwarancyjna. W przypadku braku karty gwarancyjnej, obowiązującą podstawą roszczenia gwarancyjnego może być dowód zakupu,np. paragon, faktura VAT, wyciąg bankowy itp.Gwarancja udzielana jest dla produktów zamontowanych na terytorium Polski.

W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem należy przesłać pisemnie zgłoszenie reklamacyjne/serwisowe, poprzez dostępny poniżej formularzy podając wszystkie wymagane dane. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni.

Jak zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową?

Jeżeli dostarczone przez nas towary okażą się niezgodne z umową sprzedaży w zakresie ilości, właściwości albo nie będą odpowiadały przedstawionemu opisowi, prosimy o niezwłoczne, pisemne poinformowanie nas o tym fakcie. W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem należy przesłać za potwierdzeniem lub dostarczyć osobiście wypełniony formularz reklamacyjny z tytułu niezgodności towaru z umową, podając wszystkie wymagane dane.

Jeżeli wartość reklamowanego Towaru uległa zmniejszeniu z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedającemu przysługuje uprawnienie dokonania potrącenia należnego odszkodowania przy zwrocie kwot otrzymanych od Klienta. Zmniejszenie wartości Towaru może nastąpić w szczególności, gdy:

  • Klient po odebraniu przesyłki nie dokonał weryfikacji zgodności otrzymanego Towaru z zamówieniem i nie poinformował Sprzedającego o nieprawidłowościach, natomiast dokonał montażu,
  • Klient w celu stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania Towaru nie obchodził się z Towarem z należytą ostrożnością oraz w taki sam sposób, w jaki mógłby o to zrobić w sklepie,
  • towar nosi ślady używania,
  • towar został przygotowany do wysyłki w sposób nieprawidłowy,
  • towar jest uszkodzony, niekompletny.

Jeśli reklamacja dotyczy towaru uszkodzonego prosimy o dołączenie protokołu szkody oraz zdjęć z uszkodzeniami towaru. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące oferty produktowej, zwrotu lub reklamacji zakupionego towaru, zapraszamy Cię do kontaktu telefonicznego: + 48 61 867 40 40, mailowego: sklep@folnet.pl lub osobistego w siedzibie naszej firmy.

pixel