Home Poradnik na temat membran dachowych

Poradnik na temat membran dachowych

MEMBRANY DACHOWE – PORADNIK

1. Historia

Wiele lat temu poddasza służyły tylko i wyłącznie jako ochrona budynku przed wilgocią. Drobne nieszczelności pokrycia nie stanowiły problemu, z powodu bardzo skutecznej wentylacji. Gdy zaczęto adoptować poddasza na pomieszczenia użytkowe, wymusiło to zmiany w budowie dachu.
Poszukiwano odpowiednich materiałów, które pozwolą zachować podstawowe zadania poddasza, przy utrzymaniu przyjaznego dla człowieka środowiska. Tak powstały m.in. membrany dachowe.
W tej chwili są już od blisko 40 lat powszechnie stosowanym materiałem do budowy dachów 

2. Główne zadania membran dachowych:

2.1 Wiatroszczelność

Membrany dachowe chronią poddasze przed wiatrem. Korzyści płynące z wiatroszczelności poddasza to m.in: kontrolowana wentylacja, oszczędność na kosztach ogrzewania, ochrona przed nawianym śniegiem oraz wilgocią. Podstawowym warunkiem wiatroszczelności jest sklejenie membrany. Najczęściej skleja się membrany na zakładkach taśmą dwustronną (np. Duotec) lub stosuje się membrany z gotowymi paskami kleju.

2.2 Wodoszczelność

Membrany dachowe odprowadzają ewentualne przecieki głównego pokrycia dachowego (dachówka, blacha). Ponadto wilgoć skraplająca się na spodniej stronie pokrycia dachowego spływa po membranie dachowej.  Funkcja ta wymusza montaż membran dachowych z zakładką ok. 10% szerokości tj. 15cm.

2.3. Paroprzepuszczalność

Wysoka paroprzepuszczalność pozwala na sprawne usuwanie wilgoci z wewnątrz budynku, bez grożby skroplenia się wilgoci na membranie od strony izolacji termicznej. Zjawisko skraplania pary wodnej (w punkcie rosy) stwarzałoby ryzyko zamoknięcia izololacji, co prowadziłoby m.in. do: drastycznego obniżenia zdolności izolacyjnych oraz możliwości powstania pleśni.

3. Ile membrany potrzeba na dach??

Pytanie wydaję się retoryczne, przecież w projekcie domu jest dokładnie podana powierzchnia dachu. Niestety nie jest to takie proste. A więc jak obliczyć potrzebną ilość membrany??
Dokładnie może to wykonać tylko doświadczony dekarz będąc na dachu. Jednakże możemy dobrać ilość metrów samemu, dodając kilka metrów wedle zasady: „lepiej za dużo, niż za mało”.
Zaczynamy:

3.1 Zakładki

Trzeba na nie poświęcić 10% (15cm) membrany (dla standardowej rolki o wymiarze 50m x 1,5m).|
Przy kącie nachylenia dachu poniżej 20º (lub 35%) zakład należy zwiększyć do 20cm.
Podsumowując: Odległość od okapu do kalenicy należy podzielić przez 1.35. Zaokrąglony wynik w górę do liczb całkowitych przedstawia nam ilość pasów membrany. Mnożymy przez szerokość dachu.
Następnie aby otrzymać m2 zamiast metrów bieżących mnożmy otrzymaną wartość przez 1,5 (szerokość membrany to 1,5m).
Każdą połać dachu należy przeliczyć osobno sumując ilości metrów - co dam nam podstawę do wyliczenia wymaganej ilości membrany dachowej.
W przypadku dachów bardziej skomplikowanych niż dwuspadowe, połacie nie będą już prostokątami - będziemy mieli do czynienia z trapezami i równoległobokami. 

3.2 Kalenica.

Kalenicę powinny przykrywać minimalnie dwie warstwy membrany. Pasma membrany powinny być przełożone przez kalenicę i zachodzić na przeciwną stronę dachu na min. 20 cm. Jeżeli nie jest możliwe wykonanie takiego zakładu można położyć na kalenicy dodatkowy pas membrany. Przy takiej opcji, do liczby metrów należy dodać długość kalenicy pomnożoną przez 1.5.

3.3 Okap.

Membrana powinna zwisać lekko poza obrys dachu, aby prawidłowo wykończyć dach przy okapie. Szczegóły w dalszej części.
Podsumowując: Dodać ok. 20-30cm do długości dachu.

Okap z membraną wypuszczoną pod rynnę

Okap z membraną wypuszczoną w rynnę

3.4 Kosz.

Pasy folii z jednej połaci muszą przechodzić na sąsiednią połać, co najmniej 15 cm. Jednakże pewniej i wygodniej to ułożenie dodatkowego pasa membrany wzdłuż kosza.
Podsumowując: Dodać do liczby potrzebnych metrów: długość kosza pomnożona przez 1.5.

  1. Paraizolacja

  2. Membrana dachowa

  3. Dodatkowa warstwa membrany

  4. Blacha kosza dachowego

  5. Klamra kosza dachowego

 

3.5 Kominy

Membrana w dachu musi być z każdej strony wywinięta ok. 10-15cm i przymocowana do komina taśmą dwustronną butylową (np. Butyltec). Nad kominem należy wykonać odprowadzenie wody tzw. Rynienkę.
Podsumowując: Dodać do liczby potrzebnych metrów: około 1 metra na komin.

  1. Kontrłata

  2. Rynienka z mebrany dachowej

  3. Szczelne doklejenie membrany do komina

3.6 Inne

Dodajmy kilka metrów, proporcjonalnie do stopnia skomplikowania dachu.
Sumując podstawę metrów z pkt. 3.1 wraz z dodatkowymi metrami z punktów 3.2-3.5 wyliczymy orientacyjną ilość membrany dachowej.

Warto pamiętać, iż każdy dekarz ma swój sposób układania membrany dachowej. Niektórzy starają się, aby odpadów było jak najmniej, inni natomiast wręcz odwrotnie.
Wyliczona ilość membrany dachowej według naszego sposobu powinna wystarczyć na dach, jednak ostatecznie zużycie membrany zależy od dekarza.

4. Dodatkowe akcesoria - taśmy:

4.1 Na zakładkach: Popularnie stosowane są taśmy jednostronne (Unotec, Dorken Multi Band, Tyvek systemowa). Zaletą jest ich większa wygoda aplikacji w stosunku do taśm dwustronnych, których zaletą jest niższa cena i większa siła klejenia (Duotec, Tyvek dwustronna).
Wymagana ilość: Klejeniu podlegają metry bieżące - 50mb taśmy wystarczy do sklejenia jednej rolki membrany - także 50mb. Warto dodać jedną rolkę, w przypadku klejenia membrany dwustronnie (w koszach i na kalenicy).

4.2 Na rozdarciach: Stosowane są tylko taśmy jednostronne, identyczne jak do sklejania membran na zakładkach.
Wymagana ilość: Minimum jedna rolka.

4.3 Na połączeniach z murem, drewnem, kominem i okapem: Do tego typu połączeń stosuje się taśmy butylowe np. (Butyltec, taśmy Tyvek`a) lub kleje w kartuszach np. Dorken Tixx.
Wymagana ilość: Minimum jedna rolka, jednak ilość zależy od konstrukcji dachu.

4.4 Pod kontrłaty: Najczęściej stosowane i sprawdzone taśmy do tego typu zastosowania to Purotec. Zapewniają dodatkową szczelność na połączeniu membrany z kontrłatą.
Wymagana ilość: Ilość metrów bieżących kontrałat = ilosc metrów taśmy do kontrłat.

5.  Ile warstw potrzebuje membrana dachowa?

Występuje kilka typów membran dachowych:

5.1 Jednowarstwowe

Z popularnych membran dachowych dostępnych na rynku, wyłącznie koncern DuPont produkuje membrany w technologii jednowarstwowej.
Technologia zapewnia wyjątkowo dobre parametry przy niskiej masie i grubości produktu końcowego. Przedstawicielem tego rodzaju jest Tyvek Solid. 

5.2 Dwuwarstwowe

Membrany dachowe w technologii dwuwarstwowej zostały wyparte przez tańszą technologię produkcji membran trójwarstwowych.
Jedną z niewielu membran dachowych dwuwarstwowych na rynku jest Dorken Foxx.
Dostępne są także membrany w produkowane w technologii jednowarstwowej z doklejoną warstwą włókniny, dla podniesienia parametru wytrzymałości mechanicznej i odporności na promieniowanie UV. (np. Tyvek Pro). 

5.3 Trzywarstwowe

Najpopularniejszy typ membran dachowych dostępnych na rynku.

Membrany 3-warstwowe składają się z 2 warstw włókniny oraz filmu funkcyjnego zawartego miedzy nimi. Wierzchnia włóknina chroni film odpowiedzialny za właściwości membran przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz promieniami UV, dolna natomiast przed uszkodzeniami w przypadku stosowania membrany na pełnym deskowaniu.

Im grubsze warstwy włóknin chroniących film funkcyjny zawarty pomiędzy nimi, tym trwałość membrany dachowej jest wyższa. Nie polecamy membran dachowych o gramaturze poniżej 110gr/m2.

Na jakość gotowego produktu wpływa użyty do produkcji membrany film funkcyjny zawarty pomiędzy włókninami. Najczęściej w karcie technicznej membrany nie ma informacji o zastosowanym filmie (np. grubości).

Trójwarstwowe membrany dachowe są produkowane w kilku technologiach polegających na zgrzewaniu trzech warstw w gotowy produkt. Każda technologia ma swoje zalety i wady, jednak sam wybór produkcji membrany dachowej nie wpływa na jej jakość lub trwałość. 

5.4 Czterowarstwowe

Membranami dachowymi czterowarstwowymi nazywamy membrany trójwarstwowe z dołożoną w procesie produkcji siatką polipropylenową. Podnosi ona parametry wytrzymałości mechanicznej.
Tego typu membrany są stosowane we Francji - ze względu na zwiększony rozstaw krokwi w porównaniu z rozstawem stosowanym w Polsce. 
 

6. Rodzaje membran dachowych - podsumowanie techniczne:

6.1 Na bazie włóknin polipropylenowych, zgrzewane w procesach laminacji:
trójwarstwowe:
Membrany 3-warstwowe składają się z 2 cieńszych włóknin oraz filmu funkcyjnego zawartego miedzy nimi. Wierzchnie włókniny polipropylenowe chronią film odpowiedzialny za najważniejsze właściwości membran przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- czterowarstowe:
Membrany 3-warstwowe wzmacniane mechniacznie za pomocą siatk polipropylenowej.

6.2 Na bazie technologii opartej na wtrysku polietylenu o wysokiej gęstości FSPE:
Technologia produkcji membran FSPE polega na wielopunktowym wtryskiwaniu włókien z polietylenu o wysokiej gęstości, które następnie są scalane ze sobą za pomocą wysokiej temperatury i ciśnienia, a w efekcie tworzą elastyczny materiał, który jest wodoszczelny, wiatroszczelny, odporny na rozciąganie i co najważniejsze paroprzepuszczalny.
- 1 warstwowe w technologii FSPE:
Grubość i wytrzymałość mechaniczna takiej powłoki nie wymusza stosowania dodatkowej warstwy nośnej. Z tego powodu membrany te mogą być nawet jednowarstwowe.
- 2 warstwowe w technologii FSPE:
Dodatkowa warstwa włókniny dodana do membrany FSPE powoduje wzrost parametrów odporności mechanicznej oraz polepsza odporność na uszkodzenia. Umożliwia także stosowanie tych membran na dachu o pełnym deskowaniu.

7. Jaka paroprzepuszczalność membran dachowych jest najlepsza?

7.1 Czy wyższa paroprzepuszczalność jest lepsza?

Przyjęto, iż membranę klasyfikuje się jako produkt o wysokiej paroprzepuszczalności, jeżeli jej wartość jest większa od 700 g/m2/24h. Każda membrana z paroprzepuszczalnością większą o tej wartości spełni swoje zadanie w 100%. Wszystkie produkty na rynku spełniają te kryteria bez problemów. Mimo to warunki wysokiej konkurencji na naszym rynku wymusiły nieoficjalny wyścig w podawaniu coraz większych wartości tego parametru. Niektórzy producenci podają go trochę na wyrost, opierając się na badaniach przeprowadzonych w warunkach niespotykanych w rzeczywistości. 

7.2 Co to jest parametr Sd?

Warto zwrócić uwagę na współczynnik Sd. Jest on wiele bardziej miarodajny, określając parametry membrany, ponieważ jest on badany przez niezależny instytut, w przeciwieństwie do paroprzepuszczalności w g/m2/24h. Przykładowo:  współczynnik o wartości 0.02m oznacza ,iż membrana stawia opór parze wodnej porównywalny z 2 (dwoma) centymetrami powietrza!! Dlatego bardziej warto zwrócić uwagę na parametr Sd wyrażony w metrach niż na paroprzepuszczalność wyrażoną w g/m2/24h. Podsumowując, według Związku Dekarzy Niemieckich parametr Sd musi być mniejszy od 0.3, aby zakwalifikować produkt jako wysokoparoprzepuszczalny. Za to Związek Dekarzy Polskich wymaga Sd mniejszego od 0.1m.
Jak widać każda membrana spełnia te warunki.

Współczynnik Sd - określający grubość warstwy powietrza o takim samym oporze dla pary wodnej, co membrana.

8. Skrócona Instrukcja układania membran dachowych:

Układanie folii i membrany rozpoczynamy od rozwinięcia dolnego pasa równolegle do okapu. Lekko naciągając pas należy go przymocować do krokwi zszywkami dekarskimi lub gwoździami z szerokim łbem.

Układanie pasów na konstrukcji dachu

Przybić kontrłaty i łaty na rozciągniętej folii lub membranie. Następne pasma układać z zakładem 10-15cm dla dachów z pochyleniem powyżej 20°. Przy spadku dachu poniżej 20° zakład należy zwiększyć do 20cm.


Przybicie łat i kontrłat

Przy elementach wychodzących ponad połać dachu wykonać dodatkową "rynnę" z folii lub membrany i umocować do łat. Odpowiednio wyciętą folię lub membranę przymocować do wystających elementów, np. taśmą butylową


Wykonanie rynny z membrany

Przy małych elementach, jak: rury wywiewne, maszty folię lub membranę naciąć w kształcie trapezu przybijając końce do łat.


Ułożenie membrany przy małych elementach wychodzących ponad dach

Przy stosowaniu membran dachowych pod pokryciem dachowym mamy do czynienia z jedną przestrzenią wentylacyjną, gdyż cała przestrzeń pod membraną wypełniona jest termoizolacją.

 

Prawidłowe ułożenie folii przy okapie zapewni prawidłową wentylację dachu. Powierzchnia otworów nawiewnych powinna wynosić 0,3% powierzchni dachu lecz nie mniej niż 300cm2/mb okapu. Stosować kontrłaty o grubości 40mm.Przedstawione obok rozwiązanie z wyprowadzeniem membrany pod rynnę gwarantuje:
- wczesne wykrycie nieszczelności pokrycia dachowego
- większą pewność wentylowania gdy w rynnie i na dachu zalega śnieg
- ograniczoną możliwość nawiewania śniegu.


Wyprowadzenie membrany pod rynnę

Rozwiązanie z wyprowadzeniem membrany do rynny wymaga duże staranności wykonania. Wiąże się to z koniecznością zastosowania profilu wentylacyjnego. Dodatkową wadą tego rozwiązania jest możliwość zamknięcia przestrzeni wentylacyjnej gdy w rynnie i na dachu zalega śnieg. Ponadto ewentualne nieszczelności dachu mogą być zbyt późno wykryte. Zastosowanie membrany nie wymaga pozostawienia szczeliny wentylacyjnej przy kalenicy.


Wyprowadzenie membrany do rynny

Obok przedstawiono przykładowe ułożenie membrany przy kalenicy. Powierzchnia otworów wentylacyjnych w kalenicy powinna wynosić 1/2 powierzchni otworów nawiewnych. Przedstawione uwagi i zalecenia w niniejszej instrukcji nie wyczerpują wszystkich przypadków układania folii i membran.


Przykładowe ułożenie membrany dachowej przy kalenicy

9 Zagrożenia dla membran

9.1 Promieniowanie UV

Praktycznie wszystkie folie i membrany dzięki dodatkom uodporniającym na promieniowanie UV mogą być eksponowane przez określony czas bez ostatecznego pokrycia dachu. Dla każdego rodzaju folii czy membrany czas ten jest ściśle określony przez producenta. Nie przestrzeganie tego wymogu może doprowadzić do całkowitego zniszczenia folii w wyniku działania promieniowania ultrafioletowgo. Generalnie należy stwierdzić, że im krótszy okres ekspozycji tym większa pewność długotrwałej eksploatacji i żywotności wyrobu. Należy zwrócić również uwagę, że wymóg przykrycia folii lub membrany dotyczy powierzchni wystających poza obrys budynku od spodu. Nie wykonanie podbitki w odpowiednim czasie może doprowadzić również do zniszczeń w wyniku promieniowania świetlnego rozproszonego.

9.2 Czy membrana może być stosowana na więźbę zaimpregnowaną preparatem solnym?

Impregnaty na bazie soli nie wpływają negatywnie na membrany. Negatywnie wpływają natomiast związki siarki zawarte w impregnacie. Podstawą jest też, aby folię kłaść na zaimpregnowane drewno wtedy gdy impregnat jest już dobrze wchłonięty czyli powierzchnia styku jest sucha.

9.3 Wysoka temperatura

W większości membrany dachowe opierają się na włókninach polipropylenowych, których maksymalną tempertaurą pracy jest 100°C. Producenci podają wartości pomiędzy 80°C a 100°C. Przy prawidłowo wykonanej wentylacji temperatura pod ciemnym pokryciem dachem nie powinna przekroczyć 80°C.

9.4 Zbyt mocny naciągnięcie membrany podczas montażu

Często podczas montażu dekarze zapominają o wykonaniu 2cm zwisu membrany pomiedzy krokwiami. Konstrukcja dachu pracuje i trzeba założyc pewne ruchy. Dodatkowo sama membrana pracuje - latem w wysokich temperaturach wyciąga się, zimą w małych - kurczy. Jeżeli zostanie zamontowana latem - mocno naciągnęta - zimą nie będzie miała możliwości bezpiecznego skurczenia się. Po kilku latach naciągania ponad możliwości - moga powstawać mikropęknięcia - powodujące brak szczelności pokrycia dachowego.

10. Montaż membrany przy adaptacji istniejącego poddasza

10.1 Istnieją sytuacje, które uniemożliwiają przeprowadzenia montażu membrany dachowej w sposób tradycyjny, poprzez rozwinięcie jej na krokwiach, równolegle do okapu (najwygodniejszy i najszybszy sposób montażu). Sytuacje takie często uwarunkowane są procesami związanymi z renowacją bądź adaptacją poddaszy lub też z wybraną technologią krycia dachu (np. dachy deskowane, pokryte gontem bitumicznym.
10.2 Tam gdzie nie możemy rozwinąć membrany dachowej bezpośrednio na krokwiach (np. z powodu braku możliwości demontażu pokrycia dachowego, z powodu nieszczelności pokrycia dachowego dachu odeskowanego z papą itp.) stosuje się metodę tzw. odwróconą. W celu uniknięcia kosztów i czasu koniecznego na demontaż istniejącego pokrycia dachowego (i ołatowania), zmienia się umiejscowienie i sposób montażu membrany dachowej . Aby zastosować tzw. metodę odwróconą, rozpina się membranę (z zachowaniem lekkiego zwisu) pomiędzy krokwiami od strony poddasza i mocuje za pomocą drewnianych listew. Prace prowadzi się rozpoczynając od partii kalenicowej, kładąc kolejne warstwy membrany w dół poddasza, stosując zakład min. 15 cm. Tutaj także musi zostać zachowana szczelina wentylacyjna.

1) Krokwie
2) Ocieplenie
3) Membrana dachowa
4) Folia paroizolacyjna
5) Kontrłaty do krokwi
6) Łaty
7) Deskowanie (tylko pełne deskowanie)
8) Dachówka
9) Gont bitumiczny (tylko pełne deskowanie)
10) Listwy mocujące membranę
11) Listwa dystansowa min.4cm (tylko pełne deskowanie)

10.3. Metoda ta stosowana jest także na dachach gdzie projekt przewiduje pełne deskowanie dachu, a w szczególności dotyczy dachów gdzie membrana nie może stykać się z produktami bitumicznymi np. gont bitumiczny. Montaż membrany dachowej w metodzie odwróconej na dachu deskowanym przebiega jak w pkt. 2 z tą jednak różnicą iż należy wytworzyć szczelinę wentylacyjną pomiędzy membraną dachową a deskowaniem. W tym celu należy do deskowania zamocować listwę dystansową, która będzie oddzielać membranę dachową od deskowania. Tak utworzona szczelina wentylacyjna skutecznie wentylować będzie przestrzeń powyżej membrany dachowej.

10.4. Poddasze zabezpieczone membraną dachową w technologii odwróconej można ocieplić wełnami termoizolacyjnymi, a następnie zabezpieczyć paroizolacją chroniącą przed parą wodną generowaną na poddaszu. Paroizolację układa się po ułożeniu termoizolacji, poziomo lub równoległe do krokwi, w zależności od potrzeb i stopnia skomplikowania konstrukcji więźby dachowej. W przypadku układania poziomego najlepiej jest zacząć od góry - od osłony jętek lub kalenicy. Niezależnie od sposobu rozpinania paroizolacji, powinno się ją układać z lekkim naprężeniem - lekko naciągając. Paroizolację mocujemy do krokwi zszywkami za pomocą takera lub taśmy dwustronnie klejącej (np. Duotec). Po zastosowaniu takera, należy miejsca przebicia zakleić taśmą samoprzylepną (np. Izotec) w celu uszczelnienia. 

10.5 Zdjęcia z montażu

 
 
 
 

11. Podstawowe pytania:

11.1 Czy pomiędzy membraną a izolacją termiczną trzeba wykonać szczelinę wentylacyjną?

Nie, ważną zaletą stosowania wysokoparoprzepuszczalnych membran dachowych jest brak konieczności wykonania dodatkowej szczeliny wentylacyjnej. W to miejsce można zastosować materiał izolujący, polepszając współczynnik izolacyjności poddasza.

11.2 Czy przy stosowaniu membran dachowych wymaga zamontowania warstwy paroizolacyjnej

Warstwę paroizolacyjną należy montować zawsze, niezależnie od tego czy dach jest wentylowany, czy nie. W szczególności dotyczy to takich pomieszczeń, jak kuchnie i łazienki, a przede wszystkim baseny i sauny. Stosowanie warstwy paroizolacyjnej jest także wymagane w obszarach o niskiej wilgotności, np. w biurach. Efektywność całego systemu będzie znacznie wyższa dzięki zastosowaniu paroizolacji. Wykończenia wewnętrzne, np. sufity podwieszane, nie zapewniają wystarczającej kontroli wilgoci.

11.3 Czy konieczne jest montowanie kontrłat, gdy membrana jest układana bezpośrednio na izolacji umieszczonej między krokwiami?

Tak. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych układów należy zamontować kontrłaty. Zalecana jej wysokość to 40mm.

11.4 Czy membranę można na pewien czas pozostawić na dachu przed ułożeniem ostatecznego pokrycia?

Tak. Stabilność UV membran umożliwia ich wystawienie na działanie promieni słonecznych, nie dłużej jednak niż przez 3-4 miesiące ( w zalezności od producenta). Dotyczy to tylko takich sytuacji, gdy membrana jest prawidłowo zamocowana na dachu. Należy pamiętać, iż każdy dzień bez końcowego pokrycia dachowego - skraca trwałość produktu.

11.5 Czy membrany są odporne na działanie preparatów chemicznych wykorzystywanych do impregnacji więźby dachowej?

Impregnaty chemiczne mogą spowodować zmiany parametrów technicznych membran. Dlatego należy zadbać żeby nie kłaść membran na świeżo zabezpieczone elementy. Montaż powinien być przeprowadzony po wyschnięciu konstrukcji. Nie wolno także malować membran impregnatami.

11.6 Deskować i papować dach czy zastosować membrane dachową?

Zalety membrany dachowej, w stosunku do pełnego deskowania oraz papy:
- niższa cena wykonania dachu, jak i zakupionych materiałów
- wysoka trwałość (przy dobrej jakości membrany - wyższa od papy)
- dach oddycha, wilgoć nie kumuluje się na poddaszu
- pozwala na zastosowanie większej ilości wełny, co poprawia izolacyjność poddasza
- nie ma potrzeby wentylowania dachu pomiędzy wełną, a membraną
- brak wentylacji, co poprawia izolacyjność poddasza
- brak wentylacji, mniejsze ryzyko dostania się nadmiaru wilgoci do wełny (np. nawianie śniegu)

12. Kilka mitów na temat wyższości desek i papy nad membraną, z którymi spotkaliśmy się m.in. na różnych forach inernetowych:

12.1 Solidność dachów z pełnym deskowaniem (szalunkiem):

W tym przypadku znaczenie decydujące ma efekt psychologiczny. Po deskach z papą można biegać i ma się poczucie solidności. A membrana trzepocze na wietrze ,gdy nie ma dachówek. Na trwałość dachu oczywiście nie ma to wpływu.

12.2 Szczelina pod deskowaniem:

Taka szczelina wentylacyjna przy papie to ruch powietrza, niepotrzebna wentylacja warstwy izolacyjnej oraz ryzyko mostków cieplnych. Taka sytuacja ma miejsce szczególnie w przypadku, gdy folia paroizolacyjna nie jest dokładnie sklejona. Przy skomplikowanym dachu zachować taką szczelinę od okapu do kalenicy jest dość trudno. Bez niej wilgoć będzie sie skraplać wprost na wełnę. Przy membranie nie ma konieczności wykonania szczeliny, czyli brak ruchu powietrza, lepsza izolacja, dodatkowo w miejsce szczeliny można zastosować wełnę.

12.3 Sztywność i stabilność więźby:

Jeżeli konstrukcja jest wykonana poprawnie, nie widzimy powodu ,aby zwiększać jej stabilność i sztywność. Gęsta kratka łat i kontrłat w zupełności wystarcza. Ponadto, konstrukcja dachu, juz w projekcie ma przywidziane pełne deskowanie lub jego brak.

12.4 Wyrównanie obciążeń krokwi:

Argument z którym kiedyś się spotkaliśmy, niestety nam kojarzył się tylko z dodatkowym obciążeniem krokwi, a nie wyrównaniem tego obciążenia. Deski przychodzą przecież równomiernie na cały dach.

12.5 Możliwość mocowania kontrłat pomiędzy krokwiami:

Tak, jest to istotna zaleta pełnego deskowania, jednak membrany dachowe także współpracują z pełnym deskowaniem.

12.6 Jedyne rozwiązanie przy skomplikowanych dachach (wąskie kosze, "wole oczka", połacie łukowe itp.

Nie zgodzimy się z tym argumentem, równie dobrze można wykonać taki dach z membraną. Gdy dekarz bardzo chce użyć desek w takim miejscu, może ich użyć. Niektóre modele membran nadają się na deskowanie.

12.7 Jedyne rozwiązanie dla dachów o krytycznym nachyleniu:

Jest to zaleta papy. Membrany dachowe nie nadają się do dachów płaskich. Krytyczny kat nachylenia połaci to 10-15 stopni w zależności od producenta membrany.

12.8 Możliwość wykonania krycia docelowego w dowolnym czasie:

W tym przypadku także się zgodzimy, ale powodem jest brak środków na dachówkę, a nie wada membrany.

12.9 Adaptacja poddasza może być wykonana w dowolnym czasie:

Przy membranie także można wykonać adaptację, należy tylko ograniczyć dostęp światła na poddasze. Trzeba pamiętać, iż jest to stan przejściowy.

12.10 Podbitka może być wykonana w dowolnym czasie lub całkowita rezygnacja z podbitki (wystarczy pomalować deski):

To prawda, w okresie do 12 miesięcy od położenia membrany zaleca się wykonanie podbitki.

12.11 Awaria pokrycia z papy nie powoduje żadnych szkód w pomieszczeniach:

Oczywiście sytuacja ma identyczne znaczenie przy zastosowaniu membran dachowych.

12.12 Ewentualne uszkodzenia papy są proste w naprawie:

Naprawa membrany jest nawet prostsza, wystarczy łatkę przykleić na zimno. Lekko, szybko, bez dodatkowego sprzętu i fachowców.

12.13 Ewentualny remont czy wymiana pokrycia nie skutkuje ryzykiem dla pomieszczeń wewnątrz:

Tak samo jak przy membranach dachowych.

12.14 Bezpieczeństwo (włamanie przez dach bardzo utrudnione):

Przebicie się przez dodatkową warstwę desek, dla zdesperowanego złodzieja to nie problem. Po drodze i tak ma: łaty, kontrłaty, krokwie z wełną, często stelaż z wełną, paraizolację, nidę gips... Są łatwiejsze i szybsze sposoby dostania się do domu.

12.15 Żywotność pokrycia podwyższona (para wodna uchodzi tylko w określonych miejscach):

Przy zastosowaniu papy oraz błędnie wykoananej wentylacji dachu para wodna nie ma mozliwości opuszczenia poddasza.

12.16 Podsumowanie:

Membrana jest pod wieloma względami lepszym materiałem: tańszym, trwalszym, szybszym w montażu, łatwiejszym w montażu, dzięki któremu można uzyskać dach z lepszą izolacją i brakiem wilgoci w wełnie. Z obserwacji na rynku wynika, że papę polecają dekarze starej szkoły niechętni nowej technologii. Papa z deskowaniem była używana przy poddaszach nieużytkowych, i oczywiście przy takich konstrukcjach sprawdziła się doskonale. Czasy się zmieniają, a co za tym idzie materiały także się zmieniają, a poddasza wykorzystuje się do celów mieszkaniowych.