Zestawy do karpiówki

Dlaczego muszę wybrać kąt nachylenia połaci dachowej?
Od niego zależy ilość wymaganych uchwytów do bezpiecznego montażu zestawu na dachu.
  • Nachylenie poniżej 20º - 1 uchwyt na ok. 55cm
  • Nachylenie od 20º do 40º - 1 uchwyt na ok. 45cm
  • Nachylenie powyżej 40º - 1 uchwyt na ok. 35cm 

Co znajdę w tej kategorii?

Zestawy do dachówki karpiówki układanej w koronkę lub łuskę.

Przy kryciu w koronkę na każdej łacie leżą dwa rzędy dachówek. Dolna warstwa nazywa się podporową, druga, górna – pokrywającą. Dachówki każdego rzędu są tu również przesunięte o pół szerokości, co tworzy wiązanie dachowe. Dachówki warstwy podporowej leżą w jednej linii od okapu do kalenicy, podobnie warstwy pokrywające. Wiązania dachowe, tj. każde 2 rzędy są przesunięte względem siebie o pół wysokości dachówki (zakład) co zapewnia szczelność pokrycia.

Przy kryciu w łuskę na każdej łacie leży jeden rząd dachówek. Dachówki każdego rzędu są przesunięte o pół szerokości, co tworzy wiązanie dachowe.

Zestawy te pasują również do dachówek betonowych oraz ceramicznych.