Geowłókniny

Witamy w dziale Geowłókiny, poświęconemu zagadnieniu separacji, filtracji, drenażu, ochrony oraz stabilizacja.

Geowłókniny służą do separacji materiałów takich jak kruszywo i podłoże, zapobiegając przenikaniu gruntu do systemów drenarskich oraz podłoży z kruszyw. Specjalna budowa geowłóknin pozwala im skuteczną filtrację, gdy jest ona użyta do drenażu. Funkcja separacji materiałów zwiększa nośność przez stabilizację gruntu. Pozwala to na pewniejszą budowę dróg, placów, chodników i parkingów.