Folie paroizolacyjne termoizolacyjne

Paroszczelne ekrany obijające promieniowanie podczerwone

Produkty

Budowa

Opór cieplny (m2K/W)
- podany w atestach ITB

Parametry podane
przez producenta

 

 

 

FOLTERM uno

2x folia metalizowana
1x folia pęcherzykowa

Opór cieplny:
≥ 0,6 m2K/W
2 szczeliny powietrzne
(min. 20mm)

Opór cieplny:
≥ 0,6 m2K/W
2 szczeliny powietrzne
(min. 20mm)

FOLTERM multi

2x folia aluminiowa
2x folia pęcherzykowa

Opór cieplny:
≥ 1,1 m2K/W
2 szczeliny powietrzne
(min. 20mm)

Opór cieplny:
≥ 1,1 m2K/W
2 szczeliny powietrzne
(min. 20mm)

MATY FD

 

   

FD Plus

2x folia aluminiowa
1x pianka PE

Opór cieplny:
≥ 1,1 m2K/W
2 szczeliny powietrzne
(min. 20mm)

Opór cieplny:
≥ 1,1 m2K/W
2 szczeliny powietrzne
(min. 20mm)

      
Onduterm XL 2 x warstwa zbrojonej folii metalizowanej
1 x folia pęcherzykowa
0,11 - bez szczelin powietrznych
0,40 - 1 szczelina powietrzna 
0,63 - 2 szczeliny powietrzne
Opór cieplny - 1,25
2 szczeliny powietrzne 
Onduterm XLL 2 x warstwa zbrojonej folii metalizowanej
6 x mata poliestrowa
1  x warstwa folii metalizowanej
1,10 - bez szczelin powietrznych
1,53 - 1 szczelina powietrzna 
1,73 - 2 szczeliny powietrzne
Opór cieplny - 5,00
2 szczeliny powietrzne 
Onduterm 5XL 2 x warstwa zbrojonej folii metalizowanej
2 x mata poliestrowa
1  x warstwa folii metalizowanej

0,39 - bez szczelin powietrznych
0,73 - 1 szczelina powietrzna 
0,90 - 2 szczeliny powietrzne

Opór cieplny - 2,50
2 szczeliny powietrzne 
Onduterm 7XL 2 x warstwa zbrojonej folii metalizowanej
3 x mata poliestrowa
2  x warstwa folii metalizowanej
0,79 - bez szczelin powietrznych
1,20 - 1 szczelina powietrzna 
1,30 - 2 szczeliny powietrzne
Opór cieplny - 3,00
2 szczeliny powietrzne 
Onduterm 11XL 2 x warstwa zbrojonej folii metalizowanej
5 x mata poliestrowa
4  x warstwa folii metalizowanej
1,22 - bez szczelin powietrznych
1,7 - 1 szczelina powietrzna 
1,85 - 2 szczeliny powietrzne
Opór cieplny - 6,00
2 szczeliny powietrzne 
Onduterm 11SP 2 x warstwa zbrojonej folii metalizowanej
2 x mata poliestrowa
4  x warstwa folii metalizowanej
3 x warstwa pianki polietylenowej
0,69- bez szczelin powietrznych
1,14- 1 szczelina powietrzna 
1,33- 2 szczeliny powietrzne
Opór cieplny - 5,00
2 szczeliny powietrzne 
Onduterm 15SP 2 x warstwa zbrojonej folii metalizowanej
2 x mata poliestrowa
5  x warstwa folii metalizowanej
6 x warstwa pianki polietylenowej
0,68- bez szczelin powietrznych
1,12- 1 szczelina powietrzna 
1,31 - 2 szczeliny powietrzne
Opór cieplny - 5,50
2 szczeliny powietrzne 

 

Uwaga! Zastosowanie produktów z ekranem odbijającym promieniowanie podczerwone wymaga zastosowania szczeliny dystansowej o optymalnej grubości 2cm. Szczelina powinna zostać utworzona z obu stron termoizolacji. Jedna szczelina poprawia opór układu średnio o 0,40 m2K/W, natomiast druga szczelina o kolejne 0,20 m2K/W.
 

Zastosowanie FD PLUS odpowiada oporze cieplnemu ok. 4.6cm wełny mineralnej według normy PN-EN ISO 6946, natomiast według producenta 5,0cm. (tylko z zastosowaniem szczelin nie mniejszych niż 20mm z każdej strony)
Zastosowanie Onduterma 11SP odpowiada oporze cieplnemu 6.5cm wełny mineralnej według normy PN-EN ISO 6946, natomiast według producenta 20,0cm. (tylko z zastosowaniem szczelin nie mniejszych niż 20mm z każdej strony)

Różnica wynika z innych wartości oporu cieplnego podanych w ateście towaru, a innych podanych przez producenta. Producent uwzględnia w nich także opór konwekcyjny i opór promieniowania cieplnego. Niestety nie ma w tym momencie norm, które pozwoliłyby na ujednolicenie badań, przez co producenci opierają się na własnych doświadczeniach.
 

Należy pamiętać, iż przenoszenie energii cieplnej składa się z trzech procesów:
- przewodzenie ciepła (kondukcja) - najlepiej izoluje tradycyjny materiał, np. wełna mineralna
- konwekcja - na skutek przepływu masy - najlepiej izoluje szczelna wiatroizolacja(na poddaszu paroizolacja) i wentylacja mechaniczna z rekuperatorem
- promieniowanie cieplne (np. podczerwone) - ekrany z aluminium (lub innym materiałem o niskiej emisyjności).
Największa skuteczność termoizolacji daje izolacja zatrzymująca każdy z procesów przekazywania energii cieplnej.

 

Współczynnik przewodnictwa ciepła, (oznaczany symbolem λ lub k), określa zdolność substancji do przewodzenia ciepła. W tych samych warunkach więcej ciepła przepłynie przez substancję o większym współczynniku przewodności cieplnej. Im mniejszy tym lepszy.

,gdzie: Q – ilość ciepła przepływającego przez ciało,
λ – współczynnik przewodnictwa cieplnego,
S – pole przekroju przez który przepływa ciepło,
t – czas przepływu,
ΔT – różnica temperatur w kierunku przewodzenia ciepła,
d - grubość przegrody

Opór cieplny jest to stosunek grubości warstwy materiału do współczynnika przewodnictwa cieplnego rozpatrywanej warstwy materiału. Wskazuję, jaki opór stawia konkretny materiał izolacyjny (zależy od grubości np. wełny lub folii).

,gdzie Ri – opór cieplny warstwy materiału [m2K/W],
di – grubość warstwy materiału [m],
λi – współczynnik przewodnictwa cieplnego [W/mK].

 • brak obrazu

  Maty termoizolacyjne FOLTERM uno

  Cena od: 117,00 PLN

  FOLTERM uno jest cienkościennym ekranem termoizolacyjnym wykonanym z dwóch zewnętrznych warstw metalizowanych folii poliestrowych, spełniających rolę ekranu odbijającego promieniowanie cieplne oraz wewnętrznej warstwy wykonanej z folii pęcherzykowej.

  więcej


 • brak obrazu

  Maty termoizolacyjne FOLTERM multi

  Cena od: 528,00 PLN

  FOLTERM multi jest cienkościennym ekranem termoizolacyjnym wykonanym z dwóch warstw niepalnej foli z zamkniętymi pęcherzykami powietrza o strukturze typu plaster miodu, pokrytej z dwóch stron folią z czystego aluminium. Warstwy folii aluminiowej są dodatkowo wypolerowane i zabezpieczone przed utlenianiem. FOLTERM multi jest systemem izolacji działającym na zasadzie odbijania promieni podczerwonych.

  więcej


 • brak obrazu

  Mata termoizolacyjna FD Plus

  Cena od: 10,26 PLN

  FD Plus jest cienkościennym ekranem termoizolacyjnym wykonanym z pianki polietylenowej o zamkniętej strukturze komórkowej, obustronnie pokrytej wysokoefektywną, refleksyjną folią aluminiową. Podstawową właściwością ekranu termoizolacyjnego jest odbicie energii cieplnej od powłoki refleksyjnej.

  więcej


 • brak obrazu

  Maty termoizolacyjne Onduterm XL

  Cena od: 179,00 PLN

  Rodzina izolacji termicznych Onduterm to nowa generacja izolacji refleksyjnych, wielowarstwowa mata izolacyjna, cienka, elastyczna membrana o wysokiej izolacji cieplnej. Główną cechą jest odbicie emitowanej energii cieplnej w postaci promieniowania od ekranu, jakim jest termoizolacja refleksyjna Onduterm.

  więcej


 • brak obrazu

  Maty termoizolacyjne Onduterm XXL

  Cena od: 658,12 PLN

  Rodzina izolacji termicznych Onduterm to nowa generacja izolacji refleksyjnych, wielowarstwowa mata izolacyjna, cienka, elastyczna membrana o wysokiej izolacji cieplnej. Główną cechą jest odbicie emitowanej energii cieplnej w postaci promieniowania od ekranu, jakim jest termoizolacja refleksyjna Onduterm.

  więcej


 • brak obrazu

  Maty termoizolacyjne Onduterm 5XL

  Cena od: 390,00 PLN

  Rodzina izolacji termicznych Onduterm to nowa generacja izolacji refleksyjnych, wielowarstwowa mata izolacyjna, cienka, elastyczna membrana o wysokiej izolacji cieplnej. Główną cechą jest odbicie emitowanej energii cieplnej w postaci promieniowania od ekranu, jakim jest termoizolacja refleksyjna Onduterm.

  więcej


 • brak obrazu

  Maty termoizolacyjne Onduterm 7XL

  Cena od: 455,00 PLN

  Rodzina izolacji termicznych Onduterm to nowa generacja izolacji refleksyjnych, wielowarstwowa mata izolacyjna, cienka, elastyczna membrana o wysokiej izolacji cieplnej. Główną cechą jest odbicie emitowanej energii cieplnej w postaci promieniowania od ekranu, jakim jest termoizolacja refleksyjna Onduterm.

  więcej


 • brak obrazu

  Maty termoizolacyjne Onduterm 11XL

  Cena od: 540,00 PLN

  Rodzina izolacji termicznych Onduterm to nowa generacja izolacji refleksyjnych, wielowarstwowa mata izolacyjna, cienka, elastyczna membrana o wysokiej izolacji cieplnej. Główną cechą jest odbicie emitowanej energii cieplnej w postaci promieniowania od ekranu, jakim jest termoizolacja refleksyjna Onduterm.

  więcej


 • brak obrazu

  Maty termoizolacyjne Onduterm 11SP

  Cena od: 405,00 PLN

  Rodzina izolacji termicznych Onduterm to nowa generacja izolacji refleksyjnych, wielowarstwowa mata izolacyjna, cienka, elastyczna membrana o wysokiej izolacji cieplnej. Główną cechą jest odbicie emitowanej energii cieplnej w postaci promieniowania od ekranu, jakim jest termoizolacja refleksyjna Onduterm.

  więcej


 • brak obrazu

  Maty termoizolacyjne Onduterm 15SP

  Cena od: 450,00 PLN

  Rodzina izolacji termicznych Onduterm to nowa generacja izolacji refleksyjnych, wielowarstwowa mata izolacyjna, cienka, elastyczna membrana o wysokiej izolacji cieplnej. Główną cechą jest odbicie emitowanej energii cieplnej w postaci promieniowania od ekranu, jakim jest termoizolacja refleksyjna Onduterm.

  więcej