Taśmy brzegowe - dylatacje

Dylatacja  - celowo stworzona szczelina w konstrukcji budynku. Ma na celu przenoszenie przewidywanych obciążeń, odkształceń i przesunięć w konstrukcji.


  • brak obrazu

    Dylatacja - taśma brzegowa

    Cena od: 10,90 PLN

    TAŚMA DYLATACYJNA to nienasiąkliwa taśma wykonana ze spienionego polietylenu, idealna do konstruowania elastycznych dylatacji brzegowych w podkładach podłogowych związanych z podłożem.

    więcej