Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa polega na wykonaniu urządzenia piorunochronnego, którego zadaniem jest przejęcie uderzenia pioruna (niedopuszczenie do wyładowania bezpośrednio w obiekt), następnie bezpieczne odprowadzenie prądu pioruna do ziemi.
 
Sprawa instalacja nie powinna dopuscić do powstania napięć zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz powstaniu wyładować iskrowych mogących spowodować pożar.
 
Urządzenia piorunochronne składają się z następujących elementów:
  • Iglice - elementy przejmujące uderzenie pioruna (zwody odgromowe)
  • Druty odgromowe - przewody odprowadzające, łączących zwód z przewodem uziemiającym (lub uziomem)
  • Złącza - elementy łączące, rodzielające lub przedłużające drut lub bednarkę a także elementy kontrolne
  • Uchwyty - elementy mocujące drut oraz bednarkę
  • Wsporniki odgromowe - służą do prowadzenia drutu odgromowego
  • Bednarki - przewody uziemiające
  • Uziomy - służą do wykonywania uziemień instalacji
  • Inne - puszki i skrzynki kontrolne