Haftry

Haftry, zaczepy mocujące.

Haftry to specjalne uchwyty, zwane też żabkami lub łapkami, służące do mocowania blach płaskich do poszycia dachu. Haftry przesuwne (dylatacyjne) możliwiają przesuwanie się blach względem podłoża, bez tego w pokryciu powstawałyby naprężenia powodujące deformację arkuszy, a wskutek tego - rozszczelnianie się, a nawet odrywanie pokrycia. Haftry stałe uniemożliwiają ruch wzdłużny blachy na rąbek.

Każde pokrycie dachu będzie miało obszar stałego zamocowania, o długości około 2 m /od kalenicy w dół wraz ze spadkiem, gdzie należy zastosować haftry stałe, na pozostałych fragmentach połaciach stosuje się haftry dylatacyjne.